Jaký je rozdíl mezi lékem a doplňkem stravy?
Léky, nebo jak se přesně ze zákona označují, léčivé přípravky, procházejí před uvedením na trh přísným schvalovacím řízením (tzv. registrační procedurou). Během registračního řízení se hodnotí jakost, bezpečnost a účinnost přípravku pro konkrétní léčebný nebo preventivní účel. Použití a účinnost léčivého přípravku jsou podloženy výsledky provedených klinických studií. Jejich bezpečnost je pravidelně sledována, a to jak výrobcem, odbornou veřejností (lékaři) a především státním regulačním orgánem (SÚKL – Státní ústav pro kontrolu léčiv).

Naproti tomu se na doplňky stravy pohlíží jako na potraviny. Od potravin pro běžnou spotřebu odlišují obsahem látek s nutričním nebo fyziologickým účinkem. Doplňky stravy byly vyrobeny za účelem doplnění běžné stravy spotřebitele na úroveň příznivě ovlivňující jeho zdravotní stav. Účinky deklarované výrobcem nejsou nikým ověřovány, protože u doplňků stravy není posuzována jejich účinnost. Nejsou tedy určeny k léčbě či prevenci (předcházení) onemocnění.

Stručně řečeno, u léčivých přípravků se požaduje (kontroluje) léčebný nebo preventivní účinek, u doplňku stravy stačí prohlášení výrobce o neškodnosti. Odlišení léčivých přípravků a doplňků stravy má i právní důsledky: Zákonem je zakázáno uvádět, že doplňky stravy léčí, či tuto skutečnost naznačovat. U léčivých přípravků není zase možné tvrdit, že jsou zdraví prospěšné, protože se předpokládá, že vedle léčebných mohou mít i vedlejší účinky. Z tohoto pohledu je část reklamy na doplňky stravy na hraně nebo již za hranicí vyplývající ze zákona a je nutno na ni pohlížet kriticky.

Na druhou stranu je třeba říci, že výše uvedené neznamená, že by doplňky stravy nemohly mít také léčebný nebo preventivní účinek. V některých případech se stává, že tatáž účinná látka je na trhu v různých typech výrobků, a některé z nich se prodávají jako léčivé přípravky, jiné tak jako doplněk stravy. – příkladem může být např. vitamin C, který se dá koupit v lékárně jako lék, nebo v supermarketu jako doplněk stravy. Rozdíl může být i v dávkování, jako je to obvyklé v případě zmíněného vitaminu C, kde v doplňcích stravy zpravidla nepřesahuje množství účinné látky 200 mg kyseliny askorbové na 1 tabletu. V některých případech se stává, že výrobek, který je v jedné zemi registrovaným léčivým přípravkem, se v jiné zemi prodává jako doplněk stravy, a to právě kvůli komplikovanosti registračního řízení.

[ad#respwhite]

V každém případě není možné přímo srovnávat produkty různých výrobců – i když mají formálně podobné složení – pokud jeden z nich je léčivým přípravkem a druhý doplňkem stravy. Dokonce ani v případě, kdy jsou na trhu léčivé přípravky různých výrobců, které mají deklarováno stejná množství účinných látek (originální léky vs. generika), nemusí být jejich účinek stejný. Závisí totiž i na pomocných látkách a na kvalitě produktu danou výrobním procesem. To platí u biologicky aktivních látek jako jsou enzymy dvojnásob.